22+ Mujini Anano Naruto Shippuden Background 4K

22+ Mujini Anano Naruto Shippuden Background 4K. Capitán del país del cielo. Camaleón gigante de cola de serpiente.

Ôtsutsuki Asura (Naruto Shippuden)
Ôtsutsuki Asura (Naruto Shippuden)

Mujini anano ayame b baku (anbu) Konohagakure (木ノ葉隠れの里, konohagakure no sato; 0 posts 0 views subscribe unsubscribe 0.

Hal ini mirip dengan nama beberapa shinobi dari desa kumo seperti:

Mujini anano (anano mujini) is a deceased ninja whose name is mentioned by kakashi hatake in the nintendo ds game naruto: Mujini anano ayame b baku (anbu) Naruto vs madara search results.

22+ Mujini Anano Naruto Shippuden Background 4K